logohorizontaal

EMDR

De Methode van EMDR

Sylvia Hendriks gebruikt de EMDR methode in Cheopspraktijk met veel succes. EMDR verwijdert trauma’s. EMDR “dooit de bevriezing” tussen verstand en gevoel. Deze bevriezing ontstond in het moment dat er een te aangrijpende gebeurtenis was. Deze gebeurtenis deed zowel hart als verstand “bevriezen”.

Via oogbeweging wordt je stap voor stap ongevoelig gemaakt voor de traumatische herinnering. Deze transformeren we naar de achtergrond.

emdrbloem4Wat kan EMDR van Cheopspraktijk behandelen?
Een schokkende, schaamtevolle of een ingrijpende ervaring zoals:

  • Nachtmerries & angsten & fobieën
  • Overlijden van een dierbare
  • Een tragisch ongeval & een operatie
  • Aanranding & incest
  • Een miskraam, pesterijen, abortus, pijn, een overval, brand
  • diagnose van een ernstige ziekte, emotionele shock

Het kan ook een andere gebeurtenis zijn, die geen trauma heet maar nog steeds spanning of droefheid oproept. Bijvoorbeeld n.a.v.: werk, financiën, voeding, woning, studie relatie, gezin, roddel.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

 

emdrbloem1Een EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. Dat verschilt per persoon. Sylvia zal de cliënt laten terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links–rechts beweging met de ogen worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen.
Zo wordt de traumatische herinnering langzaam ontkracht, waardoor het steeds makkelijker wordt aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Door het testwerk met de biosensor  kunnen vele vormen van trauma uitstekend worden behandeld. Gemiddeld is er 1 tot 6 sessies nodig.
 
 
 
 
 
emdrbloem2Er wordt aandacht besteed aan nazorg, er wordt u verzocht het de dag (van de sessie) rustig aan te doen en de volgende dag te bellen; zodat er beoordeeld kan worden of ondersteunende behandeling noodzakelijk is.
Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen u het gevoel geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld; als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan 3 dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze beelden/ ervaringen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.
 
 
 
 
 
emdrbloem3Vermijdingsgedrag naar aanleiding van de ervaring: schaamte gevoel of schuldgevoel, slecht humeur, zorgen maken, angsten, paniek, on-gemotiveerdheid, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, destructieve neigingen, onverklaarbare lichamelijke klachten, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, relatie en sociale problemen, slaapproblemen, onrust, piekeren, stressgevoeligheid of negatief zelfbeeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
emdrbloem7Met een angst of een fobie wordt je niet geboren. Meestal heeft de angst of fobie een duidelijk, door de cliënt gekend, begin. Dat wil zeggen: een specifieke, ingrijpende gebeurtenis waarna de angst is ontstaan. Enkele voorbeelden zijn:
• een stikfobie, die is ontstaan nadat de cliënt zich een keer zeer ernstig verslikte, zich extreem hulpeloos voelde en bijna is gestikt.
• een fobie voor honden, na een keer te zijn aangevallen door een hond.
• een fobie voor autorijden na een ernstig auto-ongeval.
• een fobie voor medische- of tandheelkundige ingrepen na een overweldigende pijnlijke of aan de andere kant traumatische ervaring.
 
 
 
emdrbloem8Veel mensen lijden zonder dit te weten aan een ervaring van ongewenste intimiteit in de babytijd, kleutertijd of kindertijd. Een voorval van 1 minuut kan een grote impact hebben op het verdere leven. Naar schatting heeft 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen een dergelijk ervaring in de jeugd gehad. Het bewuste blokkeert eenvoudigweg de herinnering, die echter wel in het onderbewuste werkzaam blijft. Spanningen, gebrek aan zelfvertrouwen, werk- en relatieproblemen zijn het gevolg. Zowel met kinderen als volwassenen kan bij vermoeden van incest een EMDR sessie worden gedaan. De biosensortestmethode is een perfect middel hiertoe. De herinnering zelf hoeft daarvoor niet bewust aanwezig te zijn.
 
 
 
 
 
overlijdentulpHet overlijden van een dierbare vormt een aanslag op de basisveiligheid in het leven. EMDR kan bij mensen met een overleden broer, zus, vader, moeder, opa, oma, of zelfs een geliefd huisdier, dit verdriet sneller helpen verwerken. Ook wanneer men te jong was om een bewuste herinnering aan het overlijden te hebben, is zo'n ingrijpende gebeurtenis ook voor peuters een indringende ervaring die onzichtbaar zijn sporen nalaat. Een EMDR sessie kan het hele gezin ten goede komen, ongeacht hoelang geleden dit overlijden plaats vond.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
emdrbloem9Wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen kan er sprake zijn van onverwerkt trauma. EMDR kan toegepast worden vanaf elke leeftijd, ook bij baby's, peuters en kleuters. Een sessie is zeer veilig en eenvoudig, en duurt in de regel slechts enkele minuten. Ouders krijgen natuurlijk uitleg over de behandeling en wat zij kunnen doen: voor tijdens en na de sessie.
 
Een kind kan in een korte eenmalige sessie worden verlost van de belastende gedachten en gevoelens. In een eenvoudige sessie van een kwartier geeft dit meer veiligheid, optimisme, geborgenheid en zelfvertrouwen.
 
 
 
 
 
 
emdrbloem6Baby peuter en kleuter:
Geboortecomplicaties: spanningen in het gezin, huil- baby, dwingend gedrag, paniekerig, gevolgen van operatie, watervrees, verlatingsangst, angstig, hecht gedrag, eenzaamheid, slaapproblemen, niet of moeilijk eten.
Basisschoolleeftijd:
Verminderde schoolprestaties, agressieve of angstige fantasieën, onterechte schuldgevoelens, bezorgdheid over veiligheid, bezorgdheid om anderen, pesten of gepest worden, problemen met vriendjes, geen vriendjes hebben, overactiviteit of on-gemotiveerdheid, niet graag naar school gaan vanwege faalangst.
Pubers en adolescenten:
Problemen op school, schaamte voor gevoel, kwetsbaarheid, radicale gedragsveranderingen, gevaarlijk gedrag, toename conflicten met ouders, alcohol- en of drugsmisbruik, destructieve en agressieve fantasieën, beperkt toekomst perspectief.
In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen. Dit doordat het trauma zich nog niet zo langdurig heeft vast gezet bij een kind en de plasticiteit van de hersenen van een kind nog zeer groot is.
 
Heb je nog vragen? Stuur me gerust een e-mail of bel: 0644521044
 

 

Informatie

Cheopspraktijk

Jagerslaan 7
6865 DB  Doorwerth

Telefoon: 06-44521044

E-mail: sylvia@cheopspraktijk.nl

Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuwsbrief2

Social Media

facebook logo png 2

li